home | contact | reageren | disclaimer  
   
  home  >      

Visie: De Andere Gemeente
Nu krijgen gemeenten minder geld van de overheid (uit het Gemeentefonds) als ze het goed doen: ze worden gestraft voor krachtig beleid. Dat moet worden omgedraaid. Om de negatieve spiraal te doorbreken, moeten gemeenten een andere koers gaan varen. Van Leeuwen staat het concept van de Andere Gemeente voor ogen. Daarvoor zijn andere spelregels nodig, waarbij een verbetering van de kosteneffectiviteit (kostensturing op basis van prestatie-indicatoren) voorop staat. Kostensturing kan leiden tot concurrentievoordelen ten opzichte van andere gemeenten, mogelijke tariefsverlaging en dus tevreden burgers.

Zie ook:
De Andere Gemeente ( 90kB, november 2007)

<< terug