home | contact | reageren | disclaimer  
   
  home  >      
Publicaties

Redelijk verdeeld
Luigi van Leeuwen was lid van de commissie Jansen dat voor het IPO een rapport heeft opgesteld over herziening van de verdeelmaatstaven van het Provinciefonds, december 2015.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
Luigi van Leeuwen houdt een inleiding op een symposium in Rotterdam op 6 november 2013 over de recente ontwikkelingen in het sociaal domein.

Cruise and Tourism
Luigi van Leeuwen heeft op uitnodiging van de City of Xiamen een bijdrage geleverd aan het Mayors Forum in Xiamen op 8 september 2013.

European Governance
Luigi van Leeuwen heeft een college gegeven aan de staf van de Xiamen University, begin september 2013.

Liberale beginselen en de lokale politiek
Luigi van Leeuwen heeft op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 12 ½ jarig jubileum van de VVD Schepenbank een inleiding gegeven (10 april 2013).

Actuele financiële ontwikkelingen
Luigi van Leeuwen houdt een inleiding voor een Ondernemersvereniging in Waddinxveen op 4 april 2013.

Engelse presentatie Better Governance
Lecture XMUT, november 2011.

Urban Economics & Planning en Economic Crisis and its Influence on Local Public Finance & Management
Luigi van Leeuwen heeft in juni 2011 colleges gegeven in Xiamen, een zusterstad van Zoetermeer in China, getiteld: Urban Economics & Planning en Economic Crisis and its Influence on Local Public Finance & Management.

Afscheid van Focus Haaglanden
Luigi van Leeuwen heeft in maart 2011 afscheid genomen als columnist van Focus Haaglanden.

Blijft onze regionale samenwerking intact?
Luigi van Leeuwen heeft naar aanleiding van kabinetsplannen een column geschreven met de titel: Blijft onze regionale samenwerking intact?

“Thorbecke 2022”
Luigi van Leeuwen hield op 5 november 2010 een inleiding over verleden, heden en toekomst van het openbaar bestuur onder de titel “Thorbecke 2022”

Regeerakkoord
Luigi van Leeuwen heeft op 1 november 2010 commentaar gegeven op het bestuurlijke hoofdstuk van het regeerakkoord

COURTESY, PROFESSIONALISM & RESPECT
Focus Haaglanden, september 2010

Bestuurlijke drukte: een onoplosbaar probleem?
Focus Haaglanden, juni 2010

Maak de taart groter!
Luigi van Leeuwen geeft 10 tips voor de aanstaande collegeformatie in de Nederlandse gemeenten. Deze tips gaan over onderwerpen die meestal niet in verkiezingsprogramma’s vermeld zijn, maar wel het succes van raad en college in de zittingsperiode 2010 – 2014
zullen bepalen.

Komende veldslagen in Den Haag
Focus Haaglanden, maart 2010

Duurzaam: een kwestie van mindsetting
Focus Haaglanden, november 2009

Politiek is niet voor bange mensen
Luigi van Leeuwen en Jan Eikema, september 2009
Over Leiderschap en Burgerschap
Kaft van het boek
Speech Luigi van Leeuwen, 28 september 2009

  • (klik op de foto's voor een grotere versie)

Regelneven en -nichten: Afblijven van onze ZZP-ers
Focus Haaglanden, september 2009
Artikel over de demotiverende Nederlandse regelgeving

Alle hens aan dek
Focus Haaglanden, juni 2009
Artikel over de rol van water in ons leven

Deltaplan tegen verspilling
Focus Haaglanden, maart 2009
Artikel over bestuurlijke innovatie

Strategisch sturen van bestaand gemeentelijk vastgoed
(samen met ir. Bart Teuben)

B & G, maandblad van de Bank Nederlandse Gemeenten, februari 2009

Vriend en Vijand
Focus, Haaglanden, december 2008
Artikel over de rol van water in ons leven

Toekomst van de financiële functie
Interview met Context, najaar 2008
Artikel over recente ontwikkelingen tijdens de financiële crisis

Van A naar Beter
Focus, Haaglanden, september 2008
Artikel over sociale mobiliteit

Spaar de groene erfenis van de geitenwollensokkendragers
Focus, Haaglanden, juni 2008
Artikel over de bedreiging van de groene buffers

Maatje 42!
Focus, Haaglanden, maart 2008
Stand van zaken overheidsautomatisering

Meerwaarde maatschappelijke vastgoed: goed voor iedereen
B&G, februari 2008, p.8-12
Artikel over waardecreatie door optimalisatie

Geld ligt op straat
Focus, Haaglanden, december 2007
Aandacht gevraagd voor maatschappelijk vastgoed

Europa verplaatst zich
Focus, Haaglanden, september 2007
Door de toetreding van de nieuwe EU-landen raakt ons wegnet nog sneller verstopt

Samenwerking in de regio
Den Haag Centraal, begin juli 2007
Twintig jaar ontwikkeling Haaglanden

Het nieuw Wassenaars model
Staatscourant, mei 2007
Artikel over de invoering van strategisch budgetteren bij gemeenten

Prof. dr. L. van Leeuwen in Elsevier
Elsevier nummer 13, 1 april 2006

Wat maakt een burgemeester?
Liberaal Reveil nr.3, 2006
Artikel over de verschillende bestuursstijlen van burgemeesters
april 2006 - Luigi is waarnemend burgemeester Gemeente Wassenaar sinds december 2005.

Korte rede prof. dr. L. van Leeuwen
Installatie als waarnemend burgemeester Gemeente Wassenaar
december 2005 - Korte rede van prof. dr. Luigi van Leeuwen op 1 december 2005 ter gelegenheid van zijn installatie als (waarnemend) burgemeester van Wassenaar.

Afscheidsrede prof. dr. L. van Leeuwen
Luigi neemt afscheid van de Universiteit van Tilburg
december 2005 - Lees hier de volledige afscheidsrede van Prof. Dr. Luigi van Leeuwen.

De weggestopte belastingbetaler in onze 'bobo'-democratie
juni 2005 - Artikel over de onherkenbaarheid van belastingen, waardoor in ons land de belastingbetaler nauwelijks een rol in het democratische spel speelt.

Ieder tijdvak heeft zijn eigen beginsel van beweging
Commentaar op het Liberaal Manifest 2005
maart 2005 - Op verzoek van de redactie van Liberaal Reveil heeft Luigi van Leeuwen een reactie op het Liberaal Manifest van de VVD geschreven.

Wijze lessen over de 'Andere Overheid'
januari 2005 - Met andere hoogleraren heeft Luigi van Leeuwen gesproken over de kabinetsplannen voor een Andere overheid. Het artikel is gepubliceerd in Publieke Zaken.

'Think globally, act locally'
Publicatie in de Staatscourant
november 2004 - Dit artikel is gepubliceerd in de Staatscourant en beschrijft de bijdragen die gemeenten kunnen leveren aan de concurrentiekracht van hun land.

Chinese dynamiek versus Hollandse jan saliegeest
november 2004 - Naar aanleiding van een van de reizen van Luigi van Leeuwen naar China is hij door Binnenlands Bestuur geïnterviewd.

Belasten op Niveau
Meer fiscale armslag voor gemeenten
mei 2004 - Belasten op niveau is het rapport dat in opdracht van de VNG is geschreven door drie professoren met het oog op verruiming van het gemeentelijke belastinggebied. Dit rapport is medio 2004 aan de VNG aangeboden en qua inhoud door de VNG aanvaard.

Burgemeesterslezing
Stadhuis Den Haag
september 2003 - De burgemeesterslezing 2003 in het Stadhuis van Den Haag was aan de scheidende burgemeester van Zoetermeer Luigi van Leeuwen opgedragen. Ben Knapen hield die lezing, getiteld: ‘De boel bij elkaar houden…’. Bijgaande tekst is de reactie van Luigi van Leeuwen hierop.