home | contact | reageren | disclaimer  
   
  home  >      

In zijn Bijzonder Hoogleraarschap Openbare FinanciŽn voor de lagere overheden heeft Luigi van Leeuwen al zijn interesse, ervaring, kennis en politieke drive samen laten komen. Openbare financiŽn is eigenlijk the core of his trade. Richtinggevend voor zijn visie op veel zaken, van dualisme tot ruimtelijke ordening!

 • Luigi van Leeuwen heeft voor het Liof Midzomer Treffen 2012 op de Floriade Venlo 2012 een inleiding gehouden over ĎEconomische spin-off van grote evenementení.
  Klik hier voor de inleiding in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft voor het Samenwerkingsverband van Autonome Gemeenten op 11 mei 2012 in Driebergen een inleiding gehouden onder de titel: Naar andere financiŽle verhoudingen.
  Klik hier voor de inleiding in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen was voorzitter van een commissie, die voor de Veiligheidsregio midden- en West-Brabant een ĎDuurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodelí heeft opgesteld, 28 februari 2012.
  Klik hier voor het document in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft deelgenomen aan een expertmeeting over de toekomst van de financiŽle verhoudingen (maart 2011) en was ook gehoord door de Commissie-Docters van Leeuwen, belast met de evaluatie van de Raad FinanciŽle Verhoudingen (RFV) (2010).

 • Luigi van Leeuwen heeft op uitnodiging van de VVD een college gegeven voor nieuwe wethouders, getiteld: GemeentefinanciŽn voor liberale wethouders; Zeist, 11 juni 2010.
  Klik hier voor de presentatie in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft op uitnodiging van de Haya van Somerenstichting een college gegeven voor de kadercursus van de VVD , getiteld: Geld en macht, een inleiding in de politieke economie; Nijenrode, 20 maart 2010.
  Klik hier voor de presentatie in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft een interview gegeven aan het vakblad rePublic over het onderwerp Strategisch budgetteren, 12 april 2010.
  Klik hier voor het interview in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft afscheid genomen van de economische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Lees hier zijn afscheidsrede in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft in oktober 2004 als gasthoogleraar colleges gegeven aan de Zhejiang University in Hangzhou over stedelijke economie en openbare financiŽn.

 • Luigi van Leeuwen heeft in 2004 samen met de hoogleraren Peter Boorsma en Flip de Kam in opdracht van de VNG een rapport "Belasten op niveau Meer fiscale armslag voor gemeenten" uitgebracht.

 • Luigi van Leeuwen heeft in Wassenaar aan het traditionele budgetsysteem het strategisch budgetteren toegevoegd als onderdeel van de andere gemeente.

 • Luigi van Leeuwen geeft sinds 2006 college aan de Tilburg School of Politics & Public Administration over Toezicht, Resultaat en Verantwoording.