home | contact | reageren | disclaimer  
   
  home  >      

We moeten oppassen dat dit woord niet een cliché begint te worden. Waar een paar jaar geleden duurzaamheid stond (en daarvoor veiligheid en weer daarvoor milieu) staat nu innovatie. Hoe meer kabinetsbeleid overigens op dat punt, hoe meer we achter lijken te lopen. Luigi van Leeuwen vindt ook dat we achterlopen. En dat komt dan omdat het ons aan ondernemerschap ontbreekt. Maar wat weet een ex-burgervader nu van ondernemerschap? Try him!

  • Luigi van Leeuwen heeft de Bond van Nederlandse Ontwerpers geadviseerd over een effectieve inbreng van de creatieve industrie in het Topsectorenbeleid, december 2011

  • Luigi van Leeuwen heeft in zijn boek “Politiek is niet voor bange mensen. Over leiderschap en burgerschap” een pleidooi gevoerd voor het gebruik van digitale middelen om de burgers meer invloed te geven op de politieke besluitvorming. Op www.burgerparticipatie2010.nl kunt u daar meer over lezen, o.a. zijn blog.

  • Luigi van Leeuwen heeft in opdracht van het college van bestuur van de universiteit van Tilburg een rapport opgesteld inzake de ontwikkeling van het vakgebied ondernemerschap en innovatiemanagement aan die universiteit.

  • Luigi van Leeuwen heeft een plan “de andere gemeente” ontworpen, waarmee hij tijdens het burgemeesterschap in Wassenaar de organisatie en de financiën heeft georganiseerd.
    Lees het artikel “De Andere Gemeente” »
    Lees het artikel “Staatscourant” »