home | contact | reageren | disclaimer  
   
  home  >      

Het openbaar bestuur moet openbaar besturen. En de gemakkelijkste manier om dat te realiseren is via sturing op middelen. Vanuit een klassiek-liberale visie op de rol van de overheid en een gepaste bevlogenheid over wat die overheid voor de mensen kan betekenen, denkt Luigi van Leeuwen uiteindelijk altijd financieel.

 • Luigi van Leeuwen was lid van de commissie Jansen dat voor het IPO een rapport heeft opgesteld over herziening van de verdeelmaatstaven van het Provinciefonds (december 2015).
  Klik hier voor het rapport in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft naar aanleiding van zijn boek ‘Politiek is niet voor bange mensen’ lezingen gehouden op 11 november 2011 in Rotterdam en op 29 februari 2012 in Noordwijk.
  Klik hier voor de lezing in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft voor de VVD Schepenbank een inleiding gehouden over de bestuurlijke organisatie van de toekomst: Thorbecke 2022 (november 2010).

 • Luigi van Leeuwen is door de Prof.mr. B.M. Teldersstichting uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep onder leiding van Staatsraad mr. J.C.Wiebenga over het onderwerp ‘juridisering van de overheid’ (juli 2010).

 • Luigi van Leeuwen heeft een Open brief aan de gemeenteraad van Zoetermeer geschreven naar aanleiding van het rapport – De Grave over het onderwerp ‘ Sterigenics’, 30 juni 2010.
  Klik hier voor de Open brief in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft op verzoek van de Vereniging Deltametropool een commentaar geschreven op het heroverwegingsrapport over het Openbaar Bestuur (nr.18), 31 mei 2010.
  Klik hier voor het commentaar in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft op het Symposium van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ‘Marktordening en publieke belangen’, een bijdrage geleverd onder de titel: Private belangen en overheidsfalen; Den Haag, 11 mei 2010.
  Klik hier voor de presentatie in PDF formaat.

 • Luigi van Leeuwen heeft in de tweede helft van 2009 zitting gehad in een Visitatiecommissie (met Loek Hermans als voorzitter), die tot taak had een bestuursmeting van de vier randstadprovincies te verrichten. Zie onderstaande rapporten met bijlagen. Verwezen wordt naar de gezamenlijke epiloog in de vier rapporten voor de opvatting van de Visitatiecommissie over de bestuurskracht van de provincies.
  Lees het rapport Flevoland »
  Lees de bijlage »
  Lees het rapport Noord-Holland »
  Lees de bijlage »
  Lees het rapport Utrecht »
  Lees de bijlage »
  Lees het rapport Zuid-Holland »
  Lees de bijlage »

 • Luigi van Leeuwen is op verzoek van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen van 1 december 2005 tot 1 juli 2007 waarnemend burgemeester van Wassenaar geweest.
  Lees het nieuwsbericht »
  Lees de afscheidsrede »
  Bekijk de presentatie “Tien punten van de burgemeester van Wassenaar” »
  Lees het artikel “Het veranderingsproces van de gemeentelijke organisatie” »

 • Luigi van Leeuwen adviseert gemeenten over de introductie van interactieve relaties met hun burgers (web 2.0).
  E'participatie »
  Blog: Over leiderschap en burgerschap - februari 2010 »

 • Luigi van Leeuwen is lid van de Taskforce Versterking Recreatietoervaart van het ministerie LNV.
  Lees het rapport »

 • Luigi van Leeuwen is lid van een extern panel van de gemeenteraad van Rotterdam over de toekomst van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR).

 • Luigi van Leeuwen adviseert over financiële aspecten van de schaalsprong Almere.

 • Luigi van Leeuwen heeft met twee andere hoogleraren een contra-expertise rapport opgesteld naar aanleiding van het advies van de Raad financiële verhoudingen.
  “De Toekomst van de Financiële Verhouding tussen Rijk en provincies”, lees het advies »

 • Luigi van Leeuwen heeft voor de Prof.Mr.B.M.Teldersstichting medegewerkt aan de totstandkoming van drie geschriften:
  103. Vertrouwen in de Markt. Naar een liberaal privatiseringsbeleid, 2007
  107. Zorgen voor Zelfbeschikking. De positie van de burger in zorg-, woon-, en onderwijsinstellingen, 2009
  113. Onbetwistbaar recht?, 2012