home | contact | reageren | disclaimer  
   
  home  >      

Pappen en nathouden is niet Luigi van Leeuwenís stijl. Hij mag graag een robbertje vechten en zo wordt hij in bestuurlijke kringen ook gekend: een licht corporale stijl met directe aanspreekmethode. Een echte VVDíer zo op het eerste gezicht. Maar mind you, zeer geŽngageerd! En met het vorderen der jaren nog een goede mediator geworden ook!

  • Luigi van Leeuwen was deelnemer aan een expertmeeting over de toekomst van de financiŽle verhoudingen (maart 2011).

  • Luigi van Leeuwen heeft onlangs een bindend advies uitgebracht inzake een slepend probleem tussen een centrumgemeente en de haar omringende gemeenten.

  • Luigi van Leeuwen heeft bemiddeld tussen een grootbedrijf en de gemeente omtrent de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan.

  • Luigi van Leeuwen heeft bemiddeld tussen een gemeente en een groep van atelierhouders over de voortgang van hun huur.