home | contact | reageren | disclaimer  
   
  home  >  visie    
Luigi van Leeuwen focust op drie adviesgebieden: anders werken, innovatie & ondernemerschap en netwerkontwikkeling. Kernbegrippen voor beleidsvorming op elk van die gebieden zijn courage, waardeontwikkeling en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt steeds uitgegaan van de kracht van de drie T’s: talent, tolerantie & technologie. Echt goede mensen staan open voor anderen en voor andere ideeën. Zij zien technologie niet als bedreiging maar als natuurlijk verlengstuk van onze onbegrensde menselijke mogelijkheden.

Luigi van Leeuwen Mediation en Advise wil een exclusief netwerk zijn van bestuurders, managers en consultants die elkaar onderling versterken.

Luigi van Leeuwen staat het concept van de Andere Gemeente voor ogen. Lees verder >>