advise mediation and advise luigi van leeuwen
contact | reageren | disclaimer Visie: de Andere Gemeente  
“Burgers kunnen zich nauwelijks uitspreken over keuzen, en worden steeds ontevredener. Nu de systematiek van het Gemeentefonds ook nog eens tot perverse prikkels leidt, wordt het tijd voor een ander concept. Prof. Luigi van Leeuwen stelt in zijn afscheidsrede voor om vooral in te zetten op kostensturing. Het moet maar eens afgelopen zijn met Spendierfreudigkeit.” Lees het hele artikel »»  
luigi mediation burgemeester zoetermeer mediation van leeuwen
 
Het openbaar bestuur moet openbaar besturen. En de gemakkelijkste manier om dat te realiseren is via sturing op middelen. Vanuit een klassiek-liberale visie op de rol van de overheid en een gepaste bevlogenheid over wat die overheid voor de mensen kan betekenen, denkt Luigi van Leeuwen uiteindelijk altijd financieel.

Lees verder »»

 
In zijn Bijzonder Hoogleraarschap Openbare FinanciŽn voor de lagere overheden heeft Luigi van Leeuwen al zijn interesse, ervaring, kennis en politieke drive samen laten komen. Openbare financiŽn is eigenlijk the core of his trade. Richtinggevend voor zijn visie op veel zaken, van dualisme tot ruimtelijke ordening!

Lees verder »»

 
luigi van leeuwen mediation advise van leeuwen advise